Ripex logo

Radiomodem & Router Radiowy IP

RIPEX | Główna nagroda w kategorii 'Sieci Przemysłowe' - Produkt Roku 2013
RipEX to najlepszy w swojej klasie radiomodem, nie tylko dlatego, że jest najszybszy. To programowalne radio, oparte na systemie operacyjnym Linux OS. RipEX jest natywnym urządzeniem IP, które zostało zaprojektowane z dbałością o szczegóły, jakość oraz osiągi. Wszystkie nasze doświadczenia oraz technologie zostały zaimplementowane w tym urządzeniu, bez żadnych kompromisów.

RipEX zapewnia ciągłość pracy w trybie 24/7 i jest adresowany dla krytycznych aplikacji, takich jak SCADA i telemetria przemysłowa,  sieci Smart Grid w energetyce oraz kontroli urządzeń. Może być stosowany również w sieciach transakcyjnych jak POS czy ATM  lub Terminalach loteryjnych.

RipEX oferuje dwa różne protokoły radiowe, przeznaczone do różnych zastosowań. W pełni transparentny tryb Flexible, który pozwala na tworzenie elastycznych sieci zazębionych (mesh) o nieograniczonym zasięgu bez stacji bazowych. Base Driven, wyrafinowany protokół, zoptymizowany dla TCP/IP i aplikacji takich jak IEC104, który pozwala na tworzenie stabilnych i wydajnych sieci z dużą ilością jednostek RTU. 

Dzięki prostemu interfejsowi, każdy z podstawową wiedzą o protokole TCP/IP jest w stanie w kilka minut stworzyć sieć radiową w oparciu o urządzenia RipEX.

 

Natywne urządzenie IP

Praca w trybie mostu
Paczki są odbierane na każdym interfejsie i transmitowane do odpowiednich interfejsów wszystkich jednostek. Pakiety przychodzące na COM są nadawane zarówno na COM1 i COM2 w lokalizacjach zdalnych, co pozwala na podłączenie dwóch RTU do każdej jednostki zdalnej.

Praca w trybie routera
RipEX pracuje jak standardowy router IP z dwoma interfejsami (Radio i Ethernet) oraz portami COM.  Sieć korzysta
z zaawansowanego protokołu anty-kolizyjnego na kanałach radiowych. Ponadto każda jednostka może jednocześnie pracować jako repeter.

Możliwości IP

Serwer terminali

 • 5 niezależnych sesji
 • kapsułkuje protokół szeregowy TCP(UDP) i odwrotnie
 • eliminuje narzuty transferu TCP nad kanał radiowy
 • można przesyłać dane IP i dane portu szeregowego RTU w jednej sieci

TCP proxy

 • konwertuje TCP do UDP i odwrotnie
 • TCP pracuje tylko lokalnie pomiędzy podłączonym urządzeniem, a RiPEXem w sieci LAN
 • tylko dane użytkownika są przesyłane w kanale radiowym
 • czyli mniej ruchu na kanale radiowym, żadnych problemów z czasem odpowiedzi TCP

ARP proxy

 • RipEX może naśladować dowolny adres IP (zazwyczaj RTU za kanałem radiowym)
 • obsługuje RTU bez możliwości konfiguracji routingu i maski podsieci
 • dowolna liczba wirtualnych interfejsów Ethernet
 • Aliasy - dowolna liczba adresów IP na interfejsie Ethernet

VLAN

 • dowolna liczba sieci VLAN przypisanych do podsieci
 • RipEX’em można zarządzać przez sieć VLAN

Transmisja danych

 • 166 kbps / 50 kHz
 • 83 kbps / 25kHz
 • 42 kbps / 12,5 kHz
 • 11 kbps / 6,25 kHz
 • Optymalizacja – osadzona optymalizacja potraja przepustowość na kanałach radiowych
 • Tryb strumieniowania – Transmisja rozpoczyna się natychmiast na kanale radiowym, bez oczekiwania na koniec odebranej ramki na porcie komunikacyjnym => zero opóźnień
 • Automatyczne dostrojenie – odbiornik jest automatycznie dostrajany do prędkości przesyłania danych zawartych w ramce przychodzącej

Protokoły w kanale radiowym

Transparentny / BRIDGE

 • W pełni transparentny
 • Wsparcie dla retransmisji
 • Zdolny do pracy bezkolizyjnej
 • Wszelkie dane otrzymane na interfejsie użytkownika, są natychmiast wysyłane do kanału radiowego
 • Odpowiedni dla zapytań master-slave

FLEXIBLE / Router

 • Dowolna topologia sieci - każde radio może pracować jako master, repeter, zdalny terminal lub równocześnie w każdym z tych trybów
 • Odpytywanie w trybie master lub multimaster-slave i raportowanie zdarzeń jednocześnie
 • Nielimitowany trasy IP - każde radio może może komunikować się z dowolnym radiem w sieci
 • Dostęp do kanału radiowego jest własnym połączeniem LBT, CSMA oraz TDMA
 • Każdy pakiet transmitowany jest jako unicast z potwierdzeniem
 • Możliwość stosowania różnych prędkości transmisji pomiędzy stacjami
 • Wyrafinowany protokół anty-kolizyjny w kanale Radiowym

=> jednoczesne odpytywanie i raportowanie zdarzeń
=> jednoczesny ruch wszystkich interfejsów na wszystkich stacjach zdalnych

Base Driven / Router

 • Zaprojektowany do sieci o topologii gwiazdy z możliwością retransmisji,
 • Optymizowany dla TCP/IP, szczególnie dla protokołu IEC104,
 • Dostosowany do sieci kolizyjnych , gdzie zdalne radio nie może być słyszane przez inne radia zdalne i/lub wykorzystywane są oddzielne częstotliwości dla RX / RX.
 • Ponad 90% pojemności kanału jest dostępne dla danych użytkownika
 • Cały ruch w sieci jest zarządzany i optymizowany przez stację bazową.
 • Brak kolizji w sieci,
 • Dostęp do kanału radiowego jest udzielany przez własny algorytm deterministyczny
 • Stabilne czasy odpowiedzi z minimalnym odchyleniem,
 • Sprawiedliwy podział pojemności kanału pomiędzy wszystkimi jednostkami zdalnymi.
 • Stacja bazowa może obsługiwać do 255 stacji zdalnych, w tym do 128 stacji retransmisyjnych,
 • Wysoka niezawodność – potwierdzone pakiety unicast na kanale radiowym.

serial SCADA

 • Modbus, IEC101, DNP3, Comli, DF1, Profibus, SLIP, Siemens 3964(R), IEC104, DNP3/TCP, TCP i inne
 • Adresy portu szeregowego SCADA są mapowane na adresy RipEX
 • TCP (UDP) protokoły są obsługiwane w sposób przejrzysty lub przy użyciu serwera terminali lub TCP proxy
 • Każdy pakiet jest przekazywany jako przydział unicast
 • Złożony protokół anty-kolizyjny na kanałach radiowych
  • równocześnie raportowanie przez wyjątki, multi-master polling
  • jednoczesny ruchu ze wszystkich interfejsów z każdej jednostki
 • Wbudowany konwerter Modbus RTU / Modbus TCP

więcej...

Zasięg

 • Zasięg radia typowy: 5-50 km, możliwy do ponad 100km
 • Widoczność anten (LOS) nie jest wymagana
 • Wysoka odporność na zakłócenia propagacyjne i interferencje
 • Moc wyjściowa radia od 0.1 do 10W
 • Każda jednostka może pracować równocześnie jako repeter
 • Sieć hybrydowa - każda sieć IP może łączyć urządzenia RipEX (np. GSM, xDSL)
 • Każda jednostka może jednocześnie pracować jako repeter
 • Nielimitowana liczba repeterów na drodze sygnału
 • Wbudowane narządzia do planowania sieci i testów

Wysoka Czułość

 • -99 dBm / 83 kbps / 25 kHz / BER 10e-6
 • -115 dBm / 10 kbps / 25 kHz / BER 10e-6

Trasy zapasowe

 • Testowanie alternatywnych tras pomiędzy urządzeniami RipEX
 • Bramą zapasową może być radio i interfejs Ethernet
 • Automatyczne przełączanie na zapasowe bramy
 • Nielimitowana ilość alternatywnych ścieżek
 • Priorytety ścieżek alternatywnych

Bezpieczeństwo

 • Licencjonowane częstotliwości radiowe
 • FEC , przeplot, własna kompresja danych
 • Kontrola poprawności danych CRC32 na kanałach radiowych
 • Własny protokół na kanałach radiowych z potwierdzaniem
 • Szyfrowanie AES256
 • Chroniony hasłem dostęp do panelu administracyjnego
 • Certyfikaty SSL do 2048 bitów, również własne

Firewall

 • Pełny standardowy firewall Linux
 • Warstwa L2 – MAC, warstwa L3 – IP, warstwa L4 – TCP/UDP

IPsec

 • Szyfrowane bezpieczne tunelowanie end-to-end
 • Wzajemne uwierzytelnianie na poziomie sieci
 • Uwierzytelnianie danych
 • Kontrola integralności danych
 • Szyfrowanie danych
 • Odpowiedź ochronna przed manipulowaniem
 • Okresowa wymiana kluczy kryptograficznych

GRE

 • protokół tunelowania end-to-end CISCO
 • pakietuje dowolny protokół warstwy sieciowej wewnątrz wirtualnego połączenia point-to-point

Skalowalność

Wersje sprzętowe (HW)

 • Różne modele na pasma 135-174, 300-360, 368-512 MHz
 • Oddzielne konektory antenowe Tx/Rx
 • Wewnętrzny moduł GPS (synchronizacja czasu NTP)
 • Jedno urządzenie jako: stacja bazowa, repeter, stacja zdalna;
  • Minimalizacja części, prosta budowa i rekonfiguracja sieci

Rozszerzenia licencyjne (SW)

 • Klucze licencyjne pozwalają na odblokowanie dodatkowej funkcjonalności w każdej chwili
 • Zakodowane funkcje: 166/83kbps, COM2 (konwerter ModbusRTU/TCP), moc 10W, Backup routers
 • Ochrona dla przyszłych inwestycji - zmiana funkcjonalności nie wymaga zmiany sprzętu
 • Klucz testowy - w każdym urządzeniu można aktywować tryb MASTER, który udostępnia pełną funkcjonalność na 30 dni.

Niezawodność

 • Każde urządzenie testowane w komorze klimatycznej
 • Wytrzymałe, zbudowane na komponentach przemysłowych
 • Przemysłowa obudowa wykonana z aluminium
 • Zakres temperatur pracy od -40º do +70ºC
 • 3 lata gwarancji

Diagnostyka i zarządzanie

 • Dzienniki logów dla interfejsów i połączeń komunikacyjnych
 • Archiwalne i bieżące wartości wyświetlane w formie wykresów
 • 20 okresów (np. dni) historii
 • Obserwowane wartości (RSS, Ucc, Temp, PWR, itp..), również z sąsiednich jednostek
 • SNMP zawiera alarmy TRAP
 • Alarm wejścia i Alarm wyjścia dla złącza I/O
 • Monitorowanie - bieżące analizy komunikacji każdego interfejsu

Prosta implementacja

 • Podstawowa wiedza o protokołach IP
 • Interfejs WEB lub CLI przez SSH
 • Dostęp przez ETH lub USB/ETH niezależnie od adaptera
 • Asystent konfiguracji – szybki i łatwy start
 • Wszystkie parametry konfiguracyjne na jednej stronie
 • Szybki zdalny dostęp – tylko istotne dane ze zdalnego urządzenia są przesyłane, strony html pobierane z lokalnego urządzenia
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania oraz kluczy programowych przy pomocy dysku flash (USB)

Zarządzanie energią

 • Tryb uśpienia - 0,1 W - kontrolowane przez wejście cyfrowe
 • Tryb czuwania - 2 W - wzbudzenie przez pakiet odebrany z kanału radiowego, przeznaczony dla urządzenia

Pozostałe

 • Demontowana tabliczka na notatki
 • Montaż na szynie DIN, płaski, pionowy lub w szafie rack 19"
 • Separowane łącza anten RX i TX (opcja)
 • Zintegrowany GPS (opcja)

Zastosowania

 • Polling, Report-by-exception, Mesh
 • SCADA & Telemetria przemysłowa
 • Dystrybucja wody, gazu i paliw
 • Energetyka
 • Smart grid
 • POS & ATM
 • Terminale loteryjne
 • Stacje pogodowe

Skrócona specyfikacja

Parametry radiowe
Zakresy częstotliwości 135–154; 154–174; 215-240; 300–320; 320–340; 340–360; 368–400;
400–432; 432–470; 470-512; 928–960 MHz – szczegóły
Odstęp międzykanałowy 6.25 / 12.5 / 25 / 50 kHz (2)
Stabilizacja częstotliwości +/- 1.0 ppm
Modulacja Liniowa: 16DEQAM, D8PSK, π/4DQPSK, DPSK
Wykładnicza (FM): 4CPFSK, 2CPFSK
szczegóły

 

Transfer danych RF – CE
szczegóły
50.0 kHz Lin.: 139 – 104 – 69 – 35 kbps max. 2 W
FM: 42 – 21 kbps max. 10 W
25.0 kHz 83 – 63 – 42 – 21kbps max. 2 W
21 – 10 kbps max. 10 W
12.5 kHz 42 – 31 – 21 – 10 kbps max. 2 W
10 – 5 kbps max. 10 W
6.25 kHz 21 – 16 – 10 – 5 kbps max. 2 W
5 – 3 kbps max. 10 W
Interfejsy użytkownika
Ethernet 10/100 Base-T Auto MDI/MDIX / RJ45
COM 1 RS232 / DB9F
300–115 200 bps
COM 2 RS232/RS485 SW konfigurowalny / DB9F
300–115 200 bps
USB USB 1.1 / Host A
Antena 50Ω / TNC(f) żeńskie
Warunki środowiskowe
Ochrona IP IP40
Miejsca niebezpieczne Ex  II 3G   Ex ic IIC T4 Gc
MTBF > 900.000 godzin (> 100 lat)
Zakres temperatury pracy od −40 do +70°C
Wilgotność 5 do 95% bez kondensacji
Przechowywanie −40 do +85 °C / 5 do 95 % bez kondensacji

 

Standardy
CE, FCC, ATEX, IECEx, RoHS  
Radio ETSI EN 300 113-2 V1.5.1
ETSI EN 302 561 V1.3.2
FCC Part 90
EMC (zgodność elektromagnetyczna) ETSI EN 301 489-1 V1.9.2
ETSI EN 301 489-5 V1.3.1
IEEE 1613:2009 Class 1
Bezpieczeństwo EN 60950-1:2006
EN 60950–1:2006/A11:2009
EN 60950–1:2006/A12:2011
EN 60950–1:2006/A1:2010
Wibracje i udary EN 61373:1999
Kwalifikacje sejsmiczne IEC 980:1989 (seismic category 1a)
Miejsca niebezpieczne EN 60079-0:2012, IEC60079-0:2011, UL60079-0:2013
EN 60079-11:2012, IEC60079-11:2011, UL60079-11:2013

 

(2) Odstęp międzykanałowy 50kHz wymaga odpowiedniej wersji sprzętowej. Starsze jednostki są w ciągłej produkcji dlatego prosimy zwracać na to uwagę przy zamówieniu.
(3) przy pracy na mocy wyjściowej 10W zalecamy stosowanie zasilania powyżej 11VDC. Maksymalna moc wyjściowa RipEX-470 i 928 wynosi 8W.

Szczegółowa 'specyfikacja techniczna' oraz świadectwa homologacyjne, zawarte są w Instrukcji Obsługi.

scroll up