Ripex logo

Base Driven Protocol

Inżynierowie z firmy RACOM znaleźli rozwiązanie, które od lat było poszukiwane na rynku. Base Driven Protocol, zaprojektowany dla aplikacji TCP/IP (IEC104) oraz dostosowany do sieci kolizyjnych , gdzie zdalne radio nie może być słyszane przez inne radia zdalne i/lub wykorzystywane są oddzielne częstotliwości dla RX / RX. Wszystkie transmitowane pakiety są zarządzane przez lokalną stację bazową i dystrybuowane równomiernie do wszystkich jednostek zdalnych.

Ten protokół jest rezultatem 20 lat doświadczeń RACOM w opracowywaniu protokołów na kanale radiowym w obrębie sieci wąskopasmowych, aby sprostać wymaganiom rynku. Do zakończenia prac nad protokołem potrzeba było dwóch lat pracy naszych najlepszych światowych programistów we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Pradze.

Cechy

 • Zaprojektowany do sieci o topologii gwiazdy z możliwością retransmisji,
 • Optymizowany dla TCP/IP, szczególnie dla protokołu IEC104,
 • Dostosowany do sieci kolizyjnych , gdzie zdalne radio nie może być słyszane przez inne radia zdalne i/lub wykorzystywane są oddzielne częstotliwości dla RX/RX,
 • Ponad 90% pojemności kanału jest dostępne dla danych użytkownika,
 • Cały ruch w sieci jest zarządzany i optymizowany przez jedną stację bazową,
 • Brak kolizji w sieci,
 • Dostęp do kanału radiowego jest udzielany przez własny algorytm deterministyczny,
 • Stabilne czasy odpowiedzi z minimalnym odchyleniem,
 • Sprawiedliwy podział pojemności kanału pomiędzy wszystkimi jednostkami zdalnymi,
 • Stacja bazowa może obsługiwać do 255 stacji zdalnych, w tym do 128 stacji retransmisyjnych,
 • Wysoka niezawodność – potwierdzone pakiety unicast na kanale radiowym.
RipEX Base Driven

TCP/IP - IEC104

Protokoły TPC/IP takie jak IEC104, używane przez współczesne RTU, tworzyły problemy w wąskopasmowej sieci radiowej,  z powodu jej ograniczonej przepustowości. Aby rozwiązać ten problem został opracowany Driven Base Protocol.

 • Transparentne TCP/IP
 • Optymalizacja dla IEC104
 • Brak błędów TCP
 • Brak zerwanych połączeń TCP

Testy wykazały, że nowy RiPEX ‘Base Driven’ jest w stanie obsłużyć od 5 do 10 razy więcej zdalnych połączeń w ramach jednej stacji bazowej, przy zachowaniu wyższej niezawodności w porównaniu z innymi.

Hidden remotes

'Hidden remotes' - radiomodemy w sieci, które nie są słyszane przez stacje sąsiednie. Nowe systemy SCADA używają coraz więcej zapytań ‘report-by-exception’, dlatego stacje ukryte stwarzają problemy, ponieważ ogólny protokół na kanale radiowym w większości opiera się na nasłuchiwaniu przed transmisją (Listen Before Transmit)  lub  zasadzie wielokrotnego dostępu z detekcją nośnej. Stosowanie oddzielnych częstotliwości TX i RX tworzy podobne problemy w sieci. Rozwiązaniem powyższych jest Base Driven Protocol.

 • Pojemność kanału rozdzielana sprawiedliwie, pomiędzy wszystkimi stacjami zdalnymi
 • Brak kolizji nawet w trudnym terenie
 • Dostosowany do pracy na dwóch częstotliwościach
 • Sprawiedliwy dostęp do kanału radiowego dla wszystkich stacji zdalnych

RipEX Base Driven Protocol to rewolucja w wąskopasmowych sieciach radiowych! Zwiększona przepustowość danych przy zachowaniu wysokiej stabilności i dostępności sieci!

scroll up